Improvisacions (2004)

El terrat de la casa
el passat de plom
el pesat de plom
pesada la ploma
la ploma de plom
el plom i el plor
el plor que plora
el plor de la nena
la nena que plora
plora la ploma
la nena al terrat
el gos i el gat
la gota que emplena
la gota que vessa
la boca que besa
la nena al terrat
el terrat de la casa
la ploma que pesa
el plor de plom
de la nena i del rat
la nena que plora
perquè plora la nena?
a terra al terrat
de la casa pesada
del plom la plomada
del bés la besada
el plor de la nena
que plora al terrat
la casa de plom
la ploma de casa
la nena de plom
el pès del plor
de plom de la nena
que plora al terrat
de la casa de ploma
plom
plom
plom
van caient els mots
plom plom plom
plom plom plom

 el passat és de plom


Fe d'errates 

Al primer vers on diu el terrat de la casa, ha de dir la guerra d'Irak. Al segon vers, el passat ha de ser les bales. Al tercer vers, on diu pesat ha de dir soldat. Al quart vers, cal canviar ploma per mort, i al cinquè la mateixa paraula per guerra. Passem al desè vers: aquí en lloc de plora la ploma hauria de dir plora el fusell. Més avall el gos ha de ser el militar i el gat, el gos. En tots els versos on surt gota ha de dir bota i vessa s'ha de substituir per mata.

I així successivament, heu d'anar canviant les paraules de tots els versos per aconseguir un poema contra la guerra d'Irak en particular i contra totes les guerres en general (encara que aquesta darrera paraula no m'agrada gaire per les connotacions militar que té).