Una llum interior

Una llum interior il·lumina l'ull esquerra 
i la foscor de fora esdevé claror a dins 
Quan amb els ulls oberts la mirada és obscura 
amb els ulls clucs aprenc a mirar cap endins