LA FACTURA DE LA LLUM


A la factura de la llum hi havia un gràfic amb els consums dels mesos anteriors. El consum de cada mes estava representat per una columna negra, gruixuda, rotunda.

Fart de què li recordessin el seu passat a cada moment, va fer un petit traç horitzontal a cada columna i va deixar la factura convertida en un petit cementiri: el cementiri del consum.